ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมงานรับรางวัล Museum Thailand Awards 2019  โดยในงานนี้พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019 จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจำนวน 2 รางวัลได้แก่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 ซึ่งมาจากคะแนนความนิยมของประชาชนผู้เข้าใช้บริการในเว็บไซต์

โดยมีนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลและ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2562


ภาพประกอบ