ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาขอแจ้งการปิดให้บริการ เนื่องจากมีการปรับปรุงสถานที่

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาขอแจ้งการปิดให้บริการ เนื่องจากมีการปรับปรุงสถานที่

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาขอแจ้งการปิดให้บริการ เนื่องจากมีการปรับปรุงสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 กันยายน 2563
 
สามารถติดตามการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.kingprajadhipokmuseum.com
FB : King Prajadhipok Museum