ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และผู้มีเกียรติที่สนใจเข้าร่วมงาน 

ภายในงานนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อ และจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ อัลบั้มภาพถ่ายเมื่อคราวรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ ทอดพระเนตรการทหาร ณ เมือง Nancy ประเทศฝรั่งเศส, เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลจองดองเนอร์ ชั้นที่ 1 ประเทศฝรั่งเศส และสมุดตารางเสด็จอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส 14 เมษายน.-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 เพื่อเสนอความรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสและสยามตลอดช่วงพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ผ่านมา


ภาพประกอบ