ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยการรักษามาตรฐานความสะอาดในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยการรักษามาตรฐานความสะอาดในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยการรักษามาตรฐานความสะอาดในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการเพิ่มความถี่ในการดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และวางเจลล้างมือฆ่าเชื้อให้บริการในจุดสัมผัสต่างๆ
 
ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชม
 
สำหรับบุคคลทั่วไป
  • สวมหน้ากากอนามัย
  • ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • ลงทะเบียนเข้า-ออก ที่จุดลงทะเบียน
  • ล้างมือบริเวณจุดแอลกอฮอล์
  • เว้นระยะห่างระหว่างการเข้าชม / จำกัดผู้เข้าชมในพื้นที่พิพิธภัณฑ์รวมทั้งหมดไม่เกิน 50 คน
 
สำหรับคณะเข้าชม หมู่คณะรอบละไม่เกิน 30 คน
  • รอบเข้าชม 09.00-10.30 น. /11.00-12.30 น. /13.00-14.30 น. / 15.00-16.00 น. ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทำการ สอบถามรายละเอียดที่ 02-2803414 ต่อ 104

ภาพประกอบ