ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.นครราชสีมา

 
โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ ฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. และบรรยายพิเศษเรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในเวลา 16.00 น.
 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”เพื่อเป็นการขยายความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี   และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ ART GALLERY AND EXHIBITION จ.นครราชสีมา

และในช่วงเวลา 16.00 น. ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  บรรยายพิเศษเรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565  ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ  Art Gallery and Exhibition จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตำแหน่งที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/WnBcGTzf5xspz18r7

ภาพประกอบ