ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 4

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 4

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “กล้องฟิล์มร่วมสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

อ่านต่อ